பணிமனை புகைப்படங்கள்

WORKSHOP PHOTOS1
WORKSHOP PHOTOS3
WORKSHOP PHOTOS2
WORKSHOP PHOTOS4

கண்காட்சிபுகைப்படங்கள்

EXHIBITION PHOTOS (6)
EXHIBITION PHOTOS (2)
EXHIBITION PHOTOS (3)
EXHIBITION PHOTOS (5)
EXHIBITION PHOTOS (4)
EXHIBITION PHOTOS (7)
EXHIBITION PHOTOS (1)

ஏற்றுமதிசந்தைகள்

UP குழுமத்தின் தயாரிப்புகள் 80க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

Export Markets2